Jak rozdělit velký prostor v bytě?

Místnost větších rozměrů můžeme rozdělit na více pokojů nenosnými zdmi, příčkami a polopříčkami. V některých případech je ale lepší použít zasunovací dveře, různé stěny, paravány.

Příčky nezatěžují stropní konstrukci a nesou vlastní váhu, případně ještě obklady (v kuchyni či koupelně). Zděné nebo celistvé příčky lze odstranit, přesto se pro ně rozhoduje nejen v případech trvalejšího přepažení.

dveře

Pokud se rozhodneme pro rekonstrukci bytu či domu, který neznáme, necháme si příčky posoudit od statika – odstranění nosné zdi by mohlo stavbu totiž vážně poškodit!

Statika přizveme i tehdy, když při větší rekonstrukci realizujeme velké množství nových příček z těžších materiálů. Měl by provést statický posudek konstrukcí, které budou příčkami zatěžovány.

Příčky a polopříčky
Příčkou a polopříčkou nemusíme rozdělovat pouze místnosti, ale také například skladovací nebo pracovní čas pokoje. Po příčkách rozdělujících místnosti v rámci jednoho bytu či domu požadujeme zejména schopnost izolovat zvuk, případně teplo.
Nejčastěji jsou využívány příčky zděné, a to z lehkých pórobetonových tvárnic. Velmi často se také využívají lehké sádrokartonové či sádrovláknité desky. Některé domácnosti se vracejí ke klasickým tvarovkám nebo skleněným cihlám, které prosvětlí okolní prostory.

interiér

Posuvné či skládací stěny a dveře
Tyto dveře dokážou celkem snadno plnit úlohu příček. Obvykle jsou pohyblivé zavěšené na stropní lištu a u podlahy ve vodící liště s drážkou, která zajišťuje správný směr pojezdu příčky.
Tyto stěny mohou být z různých materiálů. Nejčastěji se využívá sklo, hliník nebo dřevo. Pokud nám ne pouze o optické rozdělení místnosti, můžeme použít posunout japonskou stěnu z textilních panelů, která se instaluje na stěnu nebo na strop.
Policové a skříňové systémy z různých modulů nabízejí nejen předěl místnosti, ale také úložné prostory, což uvítají zejména majitelé malých bytů. Otevřené moduly propouštějí světlo.

Jak rozdělit velký prostor v bytě?
Ohodnoťte příspěvek