Hlavně nezůstat s dítětem sama

Ve chvíli, kdy se žena stane matkou, odsouvá samu sebe na druhou kolej. Nic není důležitějšího nežli spokojenost jejího čerstvě narozeného dítěte. Nedělá chybu? Jistě, že ne. Ale rozhodně by si měla určit chvíle, které budou patřit jen jí. Jinak hrozí vyhoření. Dobrá matka musí myslet i na sebe. Pokud je přesvědčena, že právě ona je pro toho malého človíčka nepostradatelná, tak by měla o sebe pečovat tím více. A ona je skutečně nepostradatelná. Proto potřebuje být v kondici. A to jak v psychické, tak i ve fyzické. Velkou chybou je, když žena zůstane s dítětem stále sama.

pláž


· Začne se cítit osamělá a po čase se jí z její izolace už ani nebude chtít.
· Bude mít obavu z ní vystoupit.
· To se může nedobře projevit později, když se bude chtít vrátit do zaměstnání.

Je tedy dobré navštěvovat mateřská nebo rodinná centra. Rodiče si tam sdělují své zkušenosti a dozví se spoustu potřebných informací. Dobrou zprávou je, že mateřská centra už nenavštěvují pouze maminky, ale odvahu našli i tatínkové. A jiný úhel pohledu může být oběma stranám jen prospěšný.

Facebook není ten pravý přítel

Psychologové rozhodně nedoporučují nahradit živé bytosti nějakými sociálními sítěmi. Je sice hezké mít na jednom místě stovky „přátel“, ale rozhodně bude přínosnější, když budu mít jednoho či dva, kteří mi budou opravdu rozumět a naslouchat.

meditace

§ Narozením dítěte tedy pro ženu její život končit rozhodně nemá.

A musí to pochopit i její okolí a snažit se jí s její novou rolí pomoci. Tím, že porodila, se z ní přeci nestala jakási „superžena“, která zvládne od nynějška třikrát tolik povinností. Jestliže některá maminka sklouzla do té uzavřené ulity a neví, kudy z ní ven, tak je tu jedno doporučení – zkuste nejprve „jógu první pomoci“. Podle zkušenosti jiných maminek, udělá takových dvacet minut „savásany“ úplné zázraky.